ZT Colias - шаблон joomla Mp3

persian   English

logorad2

 

آنالیـز خواص آب 

 

سیستم های پرتابل و Online جهت اندازه گیری و آنالیـز پارامترهای کیفـی آب نظیر

PH, Conductivity, Chlorine, Dissolved Oxygen, COD, BOD, ...

جهت فرآیندهای تصفیه، آماده سازی و کنترل در صنایع نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی و ...

خبرنامه